Spotkania z filmem, edycja 2019 współfinansują

Fundacja PZU oraz Miasto i Gmina Nowa Sarzyna


Spotkania z filmem, edycja 2018 współfinansowane były ze środków

Miasta i Gminy Nowa Sarzyna

Trzecia edycja projektu Spotkania z filmem finansowana była ze środków Fundacji PZU

Druga edycja Spotkań z filmem współfinansowana była ze środków

Miasta i Gminy Nowa Sarzyna

Pierwsza edycja projektu Spotkania z filmem finansowana była ze środków Fundacji PZU

Sponsorem była firma

sarzyna